Ace Of Base

Dancer In A Daydream

Bir sabah penceremden
Süzüldü odama ilkbahar
Kýpýr kýpýr aman bir telaþ
Bülbülle gül sarmas dolaþ
Kalbim düþtü yine yollara
Baþýboþ, avare aþklar peþine
Hiç niyetim yok uslanmaya
Koklamalý her çiçeði kana kana
Hazýrým al, al uçur beni
Gel sabaha kadar hýrpala beni
Seninim al, kalbimi çal
Günahlarýnla kavur beni
Hayat kýsa, hýzlý yaþamalý
Boþver düþüver ellerin diline
Her hoþ an kýsa günün karý
Sal kendini kapýlýver aþk seline
Bir gün elbet diner hareretim
Durulurum, ben de gönül baðlarým
Bu aralar gelmeyin üstüme
Þimdi delikanlý çaðlarým


Corregir Letra
Agrega tu opinion de Dancer In A Daydream

:(

Ouch! todavia no hay opiniones para esta letra.

Mas opiniones:
Significado de The Sign (1 )

-